DISCLAIMER

Op het gebruik van de website www.seniorprofs.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. SeniorProfs heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan, daaruit voortvloeiend aanvaardt SeniorProfs geen aansprakelijkheid voor schade door gebruik van dergelijke hyperlinks.

Alle publicaties en uitingen op deze website zijn beschermd middels het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Content mag daarom, zonder schriftelijke toestemming van SeniorProfs, niet verveelvoudigd worden. SeniorProfs heeft haar best gedaan de auteursrechten van content welke op de website gebruikt zijn af te kopen waar nodig, mocht u toch van mening zijn op enigerlei wijze aanspraak te kunnen maken op auteursrecht op content welke beschikbaar is op deze website dient u zich te melden via het contactformulier.

SeniorProfs heeft getracht met alle mogelijke zorgvuldigheid de content samen te stellen, maar aan content en/of informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.